Sonia
Agosti
© 2013 SoniaAgosti Contattami
Lavori 2014
01. Burning, 60 x 60 cm.JPG

Burning, cm 60 x 60

02. Icarus, 60 x 60 cm .JPG

Icarus - part one, cm 60 x 60

03. Icarus - part two 60 x 60cm .JPG

Icarus - part two, cm 60 x 60

04. Warrior, 60 x 60 cm.JPG

Warrior, cm 60 x 60

05. Nautilus, 50 x 50 cm.JPG

Nautilus, cm 50 x 50

06. Walnut, 50 x 50 cm.JPG

Walnut, cm 50 x 50

07. Face, 50 x 50 cm.JPG

Face, cm 50 x 50

08. Muso, 50 x 50 cm.JPG

Muso, cm 50 x 50

09 Gypsy, 40 x 40 cm.JPG

Gypsy, cm 40 x 40

10. Pulse, 40 x 40 cm .JPG

Pulse, cm 40 x 40

11. Wizard, 40 x 40 cm .JPG

Wizard, cm 40 x 40

12. Veliero, 40 x 40 cm.JPG

Veliero, cm 40 x 40

13.  Druid, 40 x 40 cm .JPG

Druid, cm 40 x 40

14. Portrait, 40 x 40 .JPG

Portrait, cm 40 x 40

15. Thistle, 40 x 40.JPG

Thistle, cm 40 x 40

16. Hornet, 30 x 30.JPG

Hornet, cm 30 x 30

17.  Ladybug, 30 x 30.JPG

Ladybug, cm 30 x 30

18. Horsefly, 30 x 30.JPG

Horsefly, cm 30 x 30

19. Winged Ant, 30 x 30.JPG

Winged Ant, cm 30 x 30

20. Bumble bee , 30x 30.JPG

Bumble bee, cm 30 x 30

21. Midge, 30 x 30.JPG

Midge, cm 30 x 30

22. Mosquito, 30 x 30.JPG

Mosquito, cm 30 x 30

23. Gad Fly, 30 x 30.JPG

Whim, cm 30 x 30

24.  Calcifer, 30 x 30.JPG

Calcifer, cm 30 x 30

25. Howl, 30 x 30.JPG

Howl, cm 30 x 30

26. Suliman, 30 x 30.JPG

Suliman, cm 30 x 30

27. Mast, 30 x 30 .JPG

Mast, cm 30 x 30

28.  Arwen, 30 x 30 cm.JPG

Arwen, cm 30 x 30

29. Baccador, 30 x 30 cm.JPG

Baccador, cm 30 x 30

30. Feline, cm 150 x 80.JPG

Feline, cm 150 x 80

31 Arboreous, 100 x 100 cm .JPG

Arboreous, cm 100 x 100

32 Kahn, 150 x 80 cm.JPG

Kahn, cm 150 x 80

33 Drakon, 100 x 100 cm.JPG

Drakon, cm 100 x 100

34. Confused, 30 x 30 cm.JPG

Confused, cm 30 x 30

35. Perplexed, 30 x 30 cm.JPG

Perplexed, cm 30 x 30

36. Rush, cm 30 x 30.JPG

Rush, cm 30 x 30

37. Escape, 30 x 30 cm.JPG

Escape, cm 30 x 30

38. Vibrans, 30 x 30 cm.JPG

Vibrans, cm 30 x 30

39. Urge, 30 x 30 cm.JPG

Urge, cm 30 x 30

40. Night Light, 40 x 40 cm.JPG

Night Light, cm 40 x 40

41 Unspoken, 40 x 40 cm.JPG

Unspoken, cm 40 x 40

42. Hurry, 40 x 40 cm.JPG

Hurry, cm 40 x 40

43. Race, 40x40 cm.JPG

Race, cm 40 x 40

44. Fall, 50x50 cm.JPG

Fall, cm 50 x 50

45. Ghost ship, 50x50 cm.JPG

Ghost ship, cm 50 x 50

46. Disorder, 40x40cm.JPG

Disorder, cm 40 x 40

47. Broken, 40x40 cm.JPG

Broke, cm 40 x 40

48, Incubo , cm 80 x 60.JPG

Incubo, cm 80 x 60

49, Castello Errante , cm 80 x 60.JPG

Castello Errante, cm 80 x 60

50, Beast, cm 60 x 60.JPG

Beast, cm 60 x 60

51, Segmento Interiore, cm 60 x 60 .JPG

Segmento Interiore, cm 60 x 60

52, Soldier on, cm 80 x 60.JPG

Soldier on, cm 80 x 60

53, Effort, cm 80 x 60.JPG

Effort, cm 80 x 60

54, Dirty, cm 60 x 60.JPG

Dirty, cm 60 x 60

55, Il Matto, cm 60 x 60.JPG

Il Matto, cm 60 x 60

56, Metempsicosi, cm 50 x 50.JPG

Metempsicosi, cm 50 x 50

57, No skin, cm 50 x 50.JPG

No skin, cm 50 x 50

58, Appeso, cm 80 x 70.JPG

Appeso, cm 80 x 70

59, Freak, cm 70 x 80.JPG

Freak, cm 70 x 80

60, Transfert, cm 70 x 80.JPG

Transfert, cm 70 x 80

61 Mr Hide, cm 70 x 80.JPG

Mr Hide, cm 70 x 80

62 Opera di buio, 40 x 40 cm.JPG

Opera di buio, cm 40 x 40

63. Distacco, 40 x 40 cm .JPG

Distacco, cm 40 x 40

64. Equilibrio, 30 x 30 cm.JPG

Equilibrio, cm 30 x 30

65, Velo apparente, 30 x 30 cm.JPG

Velo apparente, cm 30 x 30

66. Le cose si dividono , 30 x 30 cm.JPG

Le cose si dividono, cm 30 x 30

67, Luce interna, 30 x 30 cm.JPG

Luce interna, cm 30 x 30

68,  .JPG

Natura Blu, cm 30 x 30

69. Contemplazione , 30 x 30.JPG

Contemplazione, cm 30 x 30